Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ vigor)
  sức mạnh, sự cường tráng
  for a man of seventyhe still has surprising vigour
  đã bảy mươi mà ông ta vẫn còn cường tráng một cách đáng ngạc nhiên
  sự mạnh mẽ
  the vigour of an attack
  sự mạnh mẽ của một cuộc tấn công
  grow with vigour
  mọc mạnh mẽ