Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

briskness /'brisknis/  

  • Danh từ
    sự nhanh, sự nhanh nhẹn
    sự mát mẻ; sự khỏe khoắn