Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự say mê; sự thích thú
  enter into a plan with zest
  say mê bước vào một kế hoạch
  thú vị tăng thêm; hương vị đượm thêm
  yếu tố mạo hiểm tăng thêm thú vị cho cuộc phiêu lưu
  vỏ cam chanh [dùng làm] gia vị

  * Các từ tương tự:
  zestful, zestfully