Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giải [thưởng]
  giải (xổ số, đánh cuộc…)
  cô ta đã mua được vé xổ số trúng giải
  (nghĩa bóng) cái đích phấn đấu (để đạt cho được)
  the greatest prize of all – world peace – is now within our grasp
  cái đích phấn đấu lớn nhất, hòa bình thế giới, nay ở trong tầm tay của chúng ta rồi
  tàu bắt được ở biển; hàng hóa chiếm được trên tàu biển (trong chiến tranh, trước đây)
  đoạt giải; đáng đoạt giải; rất cừ
  a prize poem
  bài thơ đoạt giải
  (khẩu ngữ, mỉa mai ) đại hạng, cực
  a prize idiot
  thằng ngốc đại hạng
  Động từ
  đánh giá cao; quý, coi trọng
  bức chân dung của mẹ chị ta là tài sản quý nhất của chị
  Động từ
  (Mỹ)
  như prise
  xem prise

  * Các từ tương tự:
  prize day, prize fellow, prize fellowship, prize-fighter, prize-giving, prize-giving day, prize-holder, prize-money, prize-ring