Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trao tặng, trao
  chị ta được tăng huân chương vì lòng dũng cảm
  phạt
  the court awarded him damages for £50.000
  tòa phạt hắn phải bồi thường 50.000 bảng
  Danh từ
  sự trao tặng, sự trao
  the award of a scholarship
  sự trao học bổng
  an award ceremony
  lễ trao phần thưởng
  tiền trợ cấp (cho sinh viên …)
  Mary is not eligible for an award
  Mary không được chọn để lĩnh trợ cấp

  * Các từ tương tự:
  award-winning, awardable, awardee, awarder