Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presentation /'prezntəi∫n/  /pri:zən'təi∫n/

 • Danh từ
  sự đưa ra, sự bày ra; sự trình ra, sự trình bày
  the cheque is payable on presentation
  tấm séc đưa ra nhà băng là lĩnh được tiền
  she needs to improve her presentation of the argumnets
  chị ta cần cải tiến cách trình bày lý lẽ của chị
  vở trình diễn
  a new presentation
  vở trình diễn mới
  tặng phẩm (vào một dịp long trọng)
  the Queen will make the presentation herself
  nữ hoàng sẽ tự tay trao tặng phẩm
  a presentation ceremony
  lễ trao tặng phẩm
  (y học) ngôi (của thai)

  * Các từ tương tự:
  presentation copy, presentational, presentationism