Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debut /'deibju:/  /'dibju:/

 • Danh từ
  (cách viết khác début)
  buổi ra mắt đầu tiên trước công chúng
  hắn đánh dấu buổi ra mắt đầu tiên trước công chúng bằng trận đấu thắng nhà vô địch

  * Các từ tương tự:
  debutant