Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thắng cuộc, đoạt giải
  the winning horse
  con ngựa thắng cuộc
  the winning ticket
  vé đoạt giải
  hấp dẫn, quyến rũ; có sức thuyết phục
  a winning smile
  nụ cười quyến rũ

  * Các từ tương tự:
  winning-over, winning-post, winningly, winnings