Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm say đắm, quyến rũ
    a captivating woman
    một chị phụ nữ quyến rũ