Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prepossessing /pri:pə'zesiη/  

 • Tính từ
  dễ thương, hấp dẫn
  a prepossessing smile
  nụ cười dễ thương
  her appearance is not at all prepossessing
  diện mạo cô ta chẳng hấp dẫn chút nào cả

  * Các từ tương tự:
  prepossessingly, prepossessingness