Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thể thao) khung thành (bóng đá…)
  (thể thao) bàn thắng, điểm
  score a goal
  ghi một bàn thắng
  (nghĩa bóng) mục tiêu, mục đích
  reach one's goal in life
  đạt được mục tiêu trong đời

  * Các từ tương tự:
  goal-area, goal-driven method, goal-kick, goal-line, goal-mouth, goal-post, goalee, goalie, goalkeeper