Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trở nên nhàm chán
  sau một tuần trên bãi biển, cái thú tắm nắng đã trở nên nhàm chán đối với chúng tôi
  Danh từ
  vải phủ áo quan
  (nghĩa bóng) màn
  a pall of smoke hung over the town
  một màn khói lơ lửng trên thành phố

  * Các từ tương tự:
  pall-mall, pall-man, palla, palladia, palladian, palladianism, palladic, palladious, palladium