Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  sự quá nhiều (chủ yếu nói về thức ăn thức uống)
  a surfeit of rich food is bad for you
  quá nhiều thức ăn giàu chất dinh dưỡng không tốt cho anh đâu
  Động từ
  cấp cho quá nhiều (thứ gì đó)
  surfeit oneself with fruit
  ăn quá nhiều trái cây