Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deluge /'delju:dʒ/  

 • Danh từ
  trận lụt lớn, đại hồng thủy
  trận mưa to
  I got caught in the deluge on the way home
  tôi mắc cơn mưa to trên đường đi về nhà
  (nghĩa bóng) sự tràn ngập, sự tới tấp, sự dồn dập
  a deluge of works
  công việc dồn dập
  a deluge of letters
  thư từ tới tấp
  Động từ
  làm ngập
  thành phố ngập trong bùn lầy nhớp nháp
  (nghĩa bóng) làm tràn ngập, dồn dập tới
  tôi bị gọi điện thoại dồn dập
  chúng tôi đăng quảng cáo tìm người làm và đơn xin đã dồn dập gởi tới