Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  -tt-
  glut something with something
  làm tràn ngập, cung cấp thừa thải
  làm thị trường tràn ngập táo rẻ tiền đưa từ nước ngoài vào
  glut oneself [with (on) something]
  nhồi nhét, cho ăn thừa mứa
  nhồi nhét cho những thức ăn bổ dưỡng
  (bóng) đắm mình trong hoan lạc
  Danh từ
  (thường số ít)
  tình trạng tràn ngập (thừa mứa) (cung lớn hơn cầu)
  a glut of fruit
  tình trạng tràn ngập trái cây

  * Các từ tương tự:
  glutamin, gluteal, gluten, gluten-casein, glutenic, gluteus, glutinize, glutinosity, glutinous