Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  áo choàng không tay
  (bóng) bộ áo, cái che phủ
  hills with a mantle of snow
  những quả đồi với lớp tuyết bao phủ
  (số ít) the mantle of something
  (tu từ) trọng trách
  assume (take oninheritthe mantle of supreme power
  đảm nhiệm trọng trách quyền lực tối cao
  Động từ
  (văn)
  phủ, bao bọc
  tuyết phủ các ngọn đồi
  một bức tường phủ đầy dây thường xuân

  * Các từ tương tự:
  mantle-rock, mantlet