Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  áo chòang không tay
  (nghĩa bóng) lốt, mặt nạ
  under the cloak of religion
  đội lốt tôn giáo
  Động từ
  (+ in)
  che đậy, đội lốt
  các cuộc thương lượng được che bí mật

  * Các từ tương tự:
  cloak-and-dagger, cloak-room