Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) áo choàng (của thẩm phán, thầy tu…)
  hồng y giáo chủ trong chiếc áo choàng màu đỏ tươi
  áo dài (thường rộng của người Ả-rập)
  (Mỹ) (cách viết khác bathrobe) như dressing-gown
  Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động)
  mặc áo choàng cho (ai)
  những ông thẩm phán mặc áo choàng đen

  * Các từ tương tự:
  robert