Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overcoat /'əʊvəkəʊt/  

  • Danh từ
    (cũ topcoat)
    áo khoác
    he wore a hatgloves and an overcoat
    ông ta đội mũ, đi tất tay và mặc áo khoác