Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poncho /'pɒnt∫əʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều ponchos)
    tấm choàng chui đầu (có khoét lỗ ở giữa để chui đầu qua)