Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formidable /'fɔ:midəbl/  

 • Tính từ
  kinh khủng, ghê gớm
  formidable obstacles
  những trở ngại kinh khủng
  a formidable athlete
  một lực sĩ đáng gờm

  * Các từ tương tự:
  formidableness