Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không đúng, sai sự thật
  không trung thành
  she is untrue to him
  cô nàng không trung thành (không chung thủy) với anh ta

  * Các từ tương tự:
  untrueness