Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm méo mó
  chiếc gương làm hình soi méo mó đi
  bóp méo
  báo chí đã đưa ra một bài tường thuật bóp méo về những gì đã xảy ra

  * Các từ tương tự:
  distortedly, distortion, distortion transmission impairment, distortional, distortionist, distortionless, Distortions, Distortions and market failure, Distortions and market failures