Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torture /'tɔ:t∫ə[r]/  

 • Danh từ
  sự tra tấn
  he died under torture
  nó chết vì bị tra tấn
  torture instruments
  dụng cụ tra tấn
  sự (nỗi) giày vò, sự (nỗi) hành hạ
  những nỗi giày vò vì ghen tuông
  this tooth of mine is sheer torture
  cái răng này của tôi nó hành tôi đau quá
  Động từ
  tra tấn
  cảnh sát tra tấn anh ta bắt anh ta thú tội
  giày vò, hành hạ
  bị lo âu hành cho khổ sở

  * Các từ tương tự:
  torturer