Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thể thao
  he's very fond of sport
  nó rất thích thể thao
  anh thích nhất những môn thể thao nào thế?
  một chương trình thể thao
  sự đùa vui
  say something in sport
  nói đùa
  (cũ, khẩu ngữ) người dễ chịu; người hào hiệp
  (khẩu ngữ, từ Úc) (để xưng hô) anh bạn
  how are you doing sport?
  này anh bạn, khỏe chứ?
  (sinh vật) đột biến sinh dưỡng
  sports
  (số nhiều)
  cuộc thi đấu thể thao
  cuộc thi đấu thể thao liên trường đại học
  ngày thi đấu thể thao
  Động từ
  chưng, diện
  sport a gold tie-clip
  chưng chiếc kẹp cà vạt bằng vàng
  (chủ yếu dùng ở thì tiếp diễn) nô đùa, đùa nghịch
  hải cẩu nô đùa với nhau trong nước

  * Các từ tương tự:
  sport car, sport-editor, sportful, sportily, sportiness, sporting, sporting chance, sporting house, sportingly