Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vui chơi; trò giải trí
  khách sạn giới thiệu cho khách nhiều loại trò giải trí đa dạng
  sự buồn cười, sự thích thú
  she could not disguise her amusement at his mistake
  cô ta không giấu được sự buồn cười trước lỗi lầm của anh ta
  I only do it for amusement
  tôi làm cái đó chỉ để đùa vui thôi

  * Các từ tương tự:
  amusement arcade, amusement park