Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amusement park /ə'mju:zməntpɑ:k/  

  • khu giải trí ngoài trời (có đu, có vòng ngựa gỗ, có phòng tập bắn…)