Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phóng, ném, quăng, liệng
  launch a blow (a satellite)
  phóng một đòn (một vệ tinh nhân tạo)
  launch threats
  (bóng) ném ra những lời đe dọa
  hạ thủy
  chiếc xuồng cấp cứu được hạ thủy ngay tức khắc để cứu bốn người lâm nạn
  mở, tung ra, đưa ra
  tháng tới công ty sắp tung ra một mẫu mới
  launch an attack
  mở một cuộc tấn công
  launch [out] into something
  lao vào, bắt đầu dấn vào
  cô ta không muốn chỉ là ca sĩ và lao vào nghề điện ảnh
  launch out at somebody
  tấn công, công kích (ai)
  đột nhiên nó công kích tôi chẳng có lý do gì cả
  Danh từ
  sự hạ thủy (tàu), sự phóng (tên lửa…), sự tung ra (một sản phẩm mới…)
  Danh từ
  xuồng lớn

  * Các từ tương tự:
  launch pad, launcher, launching pad, launching ramp, launching site, launching-tube, launching-ways, launchpad