Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  nổi trên mặt nước; lơ lửng trên không
  the boat stuck on a sandbank but we soon got it afloat again
  con thuyền mắc cạn trên bãi cát, nhưng chẳng bao lâu chúng tôi đã làm cho nó nổi lại ngay
  ngoài biển, trên tàu
  enjoy life afloat
  thích sống ngoài biển
  hết sạch nợ nần; khỏi vòng khó khăn
  xí nghiệp cố thoát khỏi vòng khó khăn trong thời gian suy thoái
  hoạt động
  get a new business afloat
  đưa một doanh nghiệp mới vào hoạt động
  lan truyền (tin đồn)
  có tin đồn rằng ông ta sẽ từ chức