Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ném mạnh, phóng lao
  những kẻ gây náo loạn ném đá vào cảnh sát
  anh ta lao mình vào công việc
  (bóng) la hét, gào thét
  la hét chửi rủa ai

  * Các từ tương tự:
  hurl-burly, hurley, hurling, hurly-burly