Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  băng đeo (cánh tay gãy…)
  dây đeo, dây quàng
  rifle sling
  dây đeo súng
  ná bắn đá
  Động từ
  (slung)
  quăng, ném
  ném đá vào chim
  chị ta quăng chiếc áo choàng vào trong xe một cách giận dữ
  nó bị quẳng ra khỏi câu lạc bộ vì đánh nhau
  treo, móc, đeo
  treo chiếc võng giữa hai thân cây
  với chiếc túi đeo ở vai cô ta
  sling (fling, throw) mud
  xem mud
  sling one's hook
  (Anh, tiếng lóng)
  bỏ đi, chuồn đi

  * Các từ tương tự:
  sling-cart, sling-dog, sling-shot, slingback, slinger, slingshot