Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quăng, ném, hất
  anh ta ném cuốn sách lên bàn
  nó ném đồng xu cho người ăn xin
  họ đang chuyền bóng cho nhau
  húc tung lên (nói về con bò)
  hất đầu tỏ vẻ coi thường hay bàng quan
  [làm cho] lúc lắc, làm cho dồi lên dồi xuống (con tàu); làm cho trằn trọc (không ngủ được…)
  trộn (xà lách trong dầu giấm…)
  gieo quẻ
  ai nấu cơm tối nay đây. Ta hãy gieo quẻ xem
  there is only one pillowI'll toss you for it
  chỉ có một chiếc gối, tôi nhường chị đấy
  toss [oneself] off
  (Anh, tiếng lóng)
  thủ dâm
  toss something off
  uống ực một cái
  làm ào đi
  tôi có thể viết bài cho tờ báo địa phương trong nửa tiếng đồng hồ
  Danh từ
  sự quăng, sự ném, sự hất
  take a toss
  bị ngựa hất ngã
  cái hất đầu có vẻ khinh người
  argue the toss
  xem argue
  not give a toss [about somebody (something)]
  (tiếng lóng) không hề quan tâm chú ý đến (ai, cái gì)
  win (loose) the toss
  đoán đúng (sai) kết quả gieo quẻ (nhất là khi gieo quẻ để định đội nào phát bóng trước)

  * Các từ tương tự:
  toss-up, tossed, tosspot, tossy