Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quằn quại
  nó lăn ra đất quằn quại trong cơn hấp hối
  (+at, under; with) giằn vặt; uất ức
  her remarks made him writhe with shame
  những lời nhận xét của cô nàng làm anh giằn vặt vì xấu hổ