Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    quằn quại
    anh ta đang quằn quại trên nền nhà vì đau đớn
    cảm thấy lúng túng, cảm thấy khó chịu; cảm thấy xấu hổ
    anh ta cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc đã làm hỏng cuộc phỏng vấn như thế nào