Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  loạng choạng, thì thụp
  Ann không biết bơi và bỏ lại thì thụp ở chỗ nước sâu của bể bơi
  chần chừ; lúng túng
  tôi không tính trước đến việc người phỏng vấn hỏi về đời tư của mình nên lúng túng mất một phút
  Danh từ
  (động vật)
  cá bơn trám