Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncomfortable /ʌn'kʌmftəbl/  

 • Tính từ
  không tiện nghi, không thoải mái
  uncomfortable chairs
  ghế ngồi không thoải mái
  cảm thấy khó chịu, bực bội
  children make some people feel uncomfortable
  trẻ con làm cho một số người cảm thấy khó chịu

  * Các từ tương tự:
  uncomfortableness