Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (flung)
  ném, vứt, quăng, liệng
  fling a stone at a window
  ném đá vào cửa sổ
  fling something away
  ném vật gì đi
  hắn bị tống vào tù
  nó đẩy tung cửa ra
  vung ra, lao vào
  anh ta vung tay ra vừa kịp không để nàng ngã xuống
  nó lao mình vào đầu xe
  fling something at somebody
  phun ra, tuôn ra
  anh phải nắm chắc các sự kiện trước khi phun ra những lời buộc tội người ta
  fling oneself at somebody
  lăn xả vào (đối thủ, vòng tay của ai)
  fling oneself into something
  hăng hái lao vào việc gì
  chị ta hăng hái lao vào công việc mới của mình
  fling off; fling out
  lao ra; xông đến
  nó lao ra khỏi phòng
  fling something on
  khoác vội vào
  chị ta khóac vội áo khoác và chạy ra trạm xe buýt
  Danh từ
  sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng
  (khẩu ngữ) đợt ăn chơi
  have a (one's) fling
  ăn chơi
  thời trai trẻ tôi đã có vài cuộc ăn chơi lăng nhăng
  điệu vũ sôi nổi
  the Highland fling
  điệu vũ sôi nổi của miền núi Ê-cốt

  * Các từ tương tự:
  flinger