Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  đánh mạnh, đập mạnh
  bash somebody on the head with a club
  đập mạnh dùi cui vào đầu ai
  (+ against, into) va mạnh
  nó bước hụt và va đầu mạnh vào cầu thang
  bash ahead (away, on) [with something in]
  tiếp tục làm việc một cách hấp tấp
  bash something in (down)
  sập mạnh vào
  bash in lid of a box
  sập mạnh nắp hộp xuống
  chúng nó đóng sập cửa vào
  bash somebody up
  (Anh, khẩu ngữ)
  đối xử thô bạo với ai
  nó bị một số trẻ lớn hơn đối xử thô bạo ở sân chơi
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  cú đánh mạnh
  give somebody a bash on the nose
  cho ai một cú đánh mạnh vào mũi
  have a bash [at something]
  (khẩu ngữ)
  thử (làm gì)
  tôi chưa bao giờ lướt ván, nhưng tôi cũng muốn thử xem sao

  * Các từ tương tự:
  bashaw, basher, bashful, bashfully, bashfulness, bashing