Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] quay tít
  những cánh quay tít của chiếc quạt máy
  gió cuốn lá rụng xoay tít
  anh ta xoay tít cô bạn nhảy trên sàn nhảy
  làm cho di chuyển nhanh (theo một hướng nào đó)
  nhà cửa chuyển nhanh qua trước mặt chúng tôi khi tàu tăng tốc
  quay cuồng (đầu óc…)
  tôi không ngủ được, đầu óc tôi còn quay cuồng vì tất cả những gì tôi đã nhìn thấy và nghe thấy
  Danh từ
  (số ít)
  sự quay tít
  sự quay tít của cánh quạt (máy bay), của chân vịt (tàu thủy)
  sự dồn dập; sự quay cuồng
  my mind is in a whirl
  tâm trí tôi đang quay cuồng
  the whirl of modern life in a city
  sự dồn dập (hoạt động quay cuồng) của đời sống hiện đại trong một thành phố
  give something a whirl
  (khẩu ngữ)
  thử xem (có thích hợp không)
  công việc không có vẻ hấp dẫn, nhưng tôi sẽ thử xem

  * Các từ tương tự:
  whirligig, whirlpool, whirlwind, whirlybird