Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nổi
  gỗ nổi trên mặt nước
  lềnh bềnh, lơ lửng
  quả bóng lơ lửng trên bầu trời
  ideas float through his mind
  (nghĩa bóng) những ý nghĩ thoáng qua trong trí óc nó
  làm cho nổi lên, thả trôi
  float a raft of logs down the river
  thả bè gỗ trôi theo dòng sông
  chúng tôi chờ nước triều lên để kéo thuyền khỏi bãi cát
  đề xuất, trình bày
  let me float a couple of ideas
  để tôi trình bày hai ý kiến
  (+about, around) quanh quẩn
  ngày nghỉ cuối tuần của tôi thật là chán, tôi hết quanh quẩn trong nhà lại xem tivi
  phát hành cổ phiếu để khai trương một doanh nghiệp
  thả nổi (giá trị đồng tiền)
  float about (around)
  (đặc biệt trong thì tiếp diễn)
  lan truyền (tin đồn)
  ở đâu đó
  anh có thấy chùm chìa khóa của tôi ở đâu đó không?
  Danh từ
  phao (ở dây câu…); phao cứu đắm, phao tập bơi, phao đóng vòi (khi nước qua vòi đã đạt một mức nhất định)
  xe rước, xe diễu hành
  xe chở (sữa...)
  a milk float
  xe chở sữa
  chi phí kinh doanh hằng ngày; tiền lẻ để thối lại khách hàng

  * Các từ tương tự:
  float-board, float-bridge, float-controlled, float-needle, float-plane, float-type, float-way, floatability, floatable