Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [giữ] thăng bằng [giữ] lơ lửng
  chim đại bàng trên không, sẵn sàng sà xuống vồ mồi
  anh ta giữ cái lao thăng bằng trong tay trước khi lao nó đi
  Danh từ
  thế thăng bằng duyên dáng; sự giữ thế thăng bằng duyên dáng, động tác thăng bằng duyên dáng
  poise of the head
  sự giữ thế đầu thăng bằng duyên dáng
  sự điềm tĩnh tự tin; sự điềm tĩnh tự chủ
  a woman of great poise
  một bà rất điềm tĩnh tự chủ

  * Các từ tương tự:
  poised