Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có xu hướng mở rộng, có xu hướng bành trướng, có xu hướng phát triển
  he greeted us with an expansive gesture and a wide smile
  anh ta đón chào chúng tôi với vòng tay rộng mở và nụ cười toe miệng
  cởi mở, chan hòa
  be in an expansive mood after a few drinks
  tỏ ra cởi mở sau vài ly rượu

  * Các từ tương tự:
  expansively, expansiveness