Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tống ra, đuổi ra
  tụi thanh niên ồn ào đã bị tống ra khỏi rạp chiếu bóng
  phụt ra
  nham thạch phụt ra từ miệng núi lửa
  eject from something
  nhảy ra và bật dù lên
  vì máy bay rơi nhanh xuống đất, viên phi công phải nhảy ra và bật dù lên

  * Các từ tương tự:
  ejecta, ejectable, ejection, ejective, ejectment, ejector, ejector seat