Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exude /ig'zju:d/  /ig'zu:d/

 • Động từ
  rỉ ra
  mồ hôi toát ra (rỉ ra) qua lỗ chân lông
  the hot sun made him exude sweat
  nắng nóng làm anh ta rỉ mồ hôi
  lộ, bộc lộ
  lộ ra sự hoan hỉ