Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cashier /kæ' ∫iə[r]/  

  • Danh từ
    thủ quỹ
    Động từ
    cách chức, sa thải (một sĩ quan)