Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  định mệnh
  số phận
  I am resigned to my fate
  tôi cam chịu số phận [của mình]
  cái chết
  he met his fate bravely
  anh ta đã chết một cách dũng cảm
  a fate worse than death
  (đùa)
  thà chết còn hơn
  phải ngồi xem phim về cảnh gia đình họ suốt buổi tối thì thà chết còn hơn
  tempt fate (providence)
  xem tempt
  Động từ
  (chỉ dùng ở dạng bị động)
  dành cho
  số phận đã dành cho hắn cái nghiệp chết trong cảnh nghèo khổ
  the Fates
  /feits/
  nữ thần mệnh (ba vị, thần thoại Hy Lạp La Mã)

  * Các từ tương tự:
  fated, fateful, fatefully