Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tôn giáo) nghiệp (đạo Phật)
    (đùa) số phận, số
    cái số của tôi là luôn luôn phải lòng những cô gái tóc đen da ngăm đen