Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  sự sa sút, sự suy sụp
  cái gây sa sút
  his vanity was his downfall
  thói kiêu ngạo là nguyên nhân gây nên sự sa sút của anh ta