Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] vỡ vụn ra
  crumble one's bread
  bẻ vụn chiếc bánh mì
  gạch từ từ vỡ vụn ra trong mùa giá lạnh dài ngày
  những bức tường vỡ vụn
  sụp đổ, tan tành
  the great empire began to crumble
  đế chế đã bắt đầu sụp đổ
  hy vọng tan thành cát bụi
  that the way the cookie crumbles
  (khẩu ngữ, từ Mỹ) tình hình là thế đấy, không làm gì được đâu
  Danh từ
  bánh trái cây hấp rắc vụn bánh mì
  apple crumble
  bánh táo hấp rắc vụn bánh mì