Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disposition /,dispə'zi∫n/  

 • Danh từ
  (số ít)
  tính tình, tính khí
  a calm disposition
  tính tình điềm đạm
  disposition to something (to do something)
  khuynh hướng
  a disposition to jealousy (to be jealous)
  khuynh hướng ghen tuông